இணைய சொந்தங்களே வருக வருக !!!!!!!

Pages

Dec 30, 2008

தமிழ் தொலைக்காட்சி ஊடகம்

ஊடகம் என்ற வலிமையான ஒன்று மக்களுக்கு எவ்வளவோ நன்மைகளை செய்யலாம் ஆனால் அவர்கள் தங்கள் சுயலாபதிர்கக நம் கலாச்சாரத்தை பெரிதும் சீரழித்து வருகின்றனர்.இன்றைய தேதியில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 30 கும் மேற்பட்ட தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகள் தங்கள் நிகழ்ச்சிகளை போட்டி போட்டு கொண்டு ஒளிபரப்புகின்றன . இருந்தும் என்ன பயன் தமிழனின் பண்பாட்டை உரித்து காட்டுவது ஒரு சில தொலைக்காட்சிகளே மற்றவை எல்லாம் திரைபடத்துறையை நம்பி தங்கள் நிகழ்ச்சிகளை அமைத்து மக்களின் அறியாய் பொழுதுகளை வீணடித்து கொண்டு இருகின்றன .

No comments:

Post a Comment