இணைய சொந்தங்களே வருக வருக !!!!!!!

Pages

Dec 30, 2008

மின் சிக்கனம் இவர்களுக்கு இல்லை

மின் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க, தொழிற்சாலைகளுக்கு வாரத்தில் இரண்டு நாள் கட்டாய விடுமுறை அளிக்க தொழிலதிபர்கள் சம்மதித்துள்ளனர் என்று மின்சாரத் துறை அமைச்சர் ஆற்காடு வீராசாமி அறிவித்துள்ளார் .அய்யா முதலில் உங்கள் கட்சி மாநாட்டுக்கு செலவிடப்படும் மின்சாரத்தை குறையுங்கள் .ஊரே இருளில் மூழ்கி இருந்தாலும் உங்கள் மாநாட்டுக்கு மட்டும் எங்கிருந்து மின்சாரம் வருகிறது என்று தெரியவில்லை .உங்களுக்கே மனது உறுத்த வில்லையா பல மயில் தூரத்திற்கு மின் விளக்குகளை அமைத்து எதை சாதித்தீர்கள் மாறாக பொது மக்களின் சாபத்திற்கு ஆலகின்றீர்கள். மின்சிக்கனத்தை பற்றி பிறருக்கு அறிவுரை கூறும் முன் நீங்களும் உங்கள் கட்சியனரும் அடைதி பின்பற்றுங்கள் .

No comments:

Post a Comment